Mua proxy IPv6 để sử dụng có tốt không? Giữa proxy IPv4 và Proxy IPv6 nên chọn IP nào? Hãy...