Độ phân giải màn hình VPS có thể thay đổi để phù hợp với mục đích công việc của người...